Jump to content

Lietuviškas Minecraft Kalėjimas


- Vienintelis toks serveris visoje Lietuvoje! -

Serveris Įjungtas Įjungtas, serveryje prisijungę 1/300 žaidėjų. Serverio IP adresas: play.mcprison.lt

Populiariausi nariai


Populiariausias turinys

Rodomas turinys su didžiausia reputacija 2020.09.11 Visur

 1. 4 taškų(-ai)
  Anketa: Jūsų slapyvardis serveryje: Dyzelinas. Kiek jums metų [nemeluokite]: 15. Papasakokite šiek tiek apie save: Esu vardu Domantas, kaip jau minėjau, šiame pasaulyje gyvenu 15 metų. Einu į II gimnazijos klasę. Laisvalaikiu, mėgstu leisti laiką prie kompiuterio arba lauke. Domiuosi istorija, informacinėmis technologijomis. Kiek laiko praleidžiate serveryje per dieną?: Nuo 2 iki 6 valandų (žiūrint, kiek tą dieną turiu laisvo laiko). Kodėl norėtumėte tapti CM?: Kadangi, pastaruoju metu matau padaugėjusį chat’o pažeidėjų kiekį, kurie flood’ina/spam’ina, keikiasi ir taip toliau. Taipogi, mėgstu padėti žmonėm, atsakyti į jiems rūpimus klausimus. Ar esate buvęs prasikaltęs kuo nors serveryje?: Taip, esu gavęs užblokavimą už nusižengimus sargyboje. Jūsų turimas /xp kiekis?: 300+. Kuriame jūs dabar bloke?: Esu A bloke. Koks jūsų discord?: Dyzelinas#6969 Klausimai ir situacijos: Ką darysite, jeigu jus įžeis į /msg?: Pasidarysiu ekrano nuotrauką, kurioje matosi įžeidimas, bei be įspėjimo užtildysiu tą žmogų 60 - čiai minučių už „Chat Mod Negerbimas”, su komanda /uztildyti <slapyvardis> 60 <priežastis> Kokie bus jūsų veiksmai, jeigu žaidėjas įžeidinėja administracijos narį?: Pasidaręs ekrano nuotrauką, kurioje matosi pažeidimas, be įspėjimo žaidėją užtildysiu 60 - čiai minučių už „Administracijos Negerbimas”. Ką darysite, jeigu žaidėjas parašo serverio pavadinimą, bet ne IP?: Žaidėją įspėsiu (už įspėjimą taip pat darysiuos įrodymus), žaidėjui mano įspėjimo nepaisant, būsiu priverstas jį užtildyti 60 - čiai minučių už „Reklama”. Pasidarysiu įrodymus bei įkelsiu juos į kalinių nusiskundimų sub-forumą. Jeigu žaidėjas parašo 5 vienodas žinutes, jūs?: Pasidarysiu ekrano nuotrauką, kurioje matosi pažeidimas, bei be įspėjimo jį užtildysiu 10 - čiai minučių už „Spam’inimas”. Kalinys pradeda keiktis public chat'e, kokie bus jūsų veiksmai?: Pasidarysiu ekrano nuotrauką. Įspėsiu vieną kartą, įspėjimo nepaisius, užtildysiu 10 - čiai minučių už „Keiksmai”. Jeigu negalėsite padėti žaidėjui, ką darysite?: Žaidėjui patarsiu rašyti pagalbos ticket’ą discord grupėje arba forume. Kokie bus jūsų veiksmai jeigu chat-moderatorius įžeis kitą žaidėją?: Pasidarysiu įrodymus, jog CM tikrai įžeidinėjo kitą žaidėją, bei parašysiu jam papeikimą „Chat moderatorių nusiskundimai” sub-forume. Ką darysite, jeigu turėsite išvykti savaitei ar kelioms dienoms?: Pranešiu Chat moderatorių direktoriui per forumo pagalbos prašymo sistemą arba asmenine žinute discord’e. Ką darysite, jeigu žaidėjas įžeidinės sargybinį? (visi galimi variantai) : Tvarka ta pati, kaip su paprastu žaidėju - įspėčiau vieną kartą, žaidėjui praignoravus mano įspėjimą, tiesiog užtildysiu jį 20 - čiai minučių už „Įžeidimai” bei pasidarysiu ekrano nuotrauką. Ką darysite, jeigu žaidėjas piktybiškai spam’ins?: Pasidarysiu ekrano nuotrauką, bei be jokio įspėjimo jį užtildyčiau 10 - čiai minučių už „Spam’inimas”. Ką darysite, jeigu žaidėjas turintis Ultra privilegiją netinkamai naudos komandą /skelbti? (Visi variantai) : Jei tai darys žaidėjas esantis kalėjime (kalinys), įspėsiu vieną kartą, jam nepaklusus, užtildyčiau jį 30 - čiai minučių už „Netinkamas /s naudojimas”. Su laisvais žaidėjais tas pats, tiesiog jų įspėti nereikia, galima tildyti be įspėjimo. Rinkčiau įrodymus. Ką darysite, jeigu žaidėjas pradės masiškai tildyti kitus žaidėjus?: Pasidaryčiau ekrano nuotrauką, bei be įspėjimo jį užtildyčiau 60 - čiai minučių už „Free mute”. Pasidarytus įrodymus įkelčiau į kalinių nusiskundimų sub-forumą. Kokie yra 3 dalykai, kurių negalima daryti chat-moderatoriams?: Netinkamai naudoti /uztildyti komandą, vartoti necenzūrinę leksiką /helpop bei /f c f, laužyti bendras mcprison.lt taisykles. Ką darysite, jeigu Praktikantas/Sargybinis/Alfa-Sargybinis pardavinės savo paskyrą?: Pasidaryčiau ekrano nuotrauką, bei be įspėjimo sargybinį užtildyčiau 60 - čiai minučių už „Paskyros Pardavinėjimas”. Pasidarytus įrodymus įkelčiau į sub-forumą „Sargybinių nusiskundimai”.
 2. 1 point
  Priimtas! Susisiekite su direktoriumi per "Discord" platformą.
 3. 1 point
  Chat Moderatorių sąrašas ir jų įspėjimai Šioje temoje yra pateikiamas chat moderatorių sąrašas ir jų turimi įspėjimai. Chat moderatoriui surinkus 3 įspėjimus - išmetimas. Chat Moderatorių sąrašas ir jų įspėjimai: Dyzelinas - 0/3 įspėjimai. WilsonasLT - 0/3 įspėjimai. RedBuilde - 0/3 įspėjimai. 69 - 0/3 įspėjimai. Valode - 0/3 įspėjimai. SashaBelov - 0/3 įspėjimai. _NoOne_ - Chat moderatorių direktorius. Kilus klausimams, rašykite pagalbos sistemoje (pagalba.mcprison.lt), asmenine žinute forume arba Discord - _NoOne_#7541
 4. 1 point
  CHAT MODERATORIŲ INFORMACIJA Šioje temoje yra pateikiama chat moderatorių informacija, taisyklės, bausmės. Chat moderatorių direktorius @_NoOne_ Discord - _NoOne_#7541 Bendroji chat moderatorių informacija: ➦ Užtildymo komanda: /uztildyti <žaidėjo vardas> <laikas> <priežastis>. Maksimali užtildymo trukmė - 60 minučių. Pavyzdys: /uztildyti _NoOne_ 10 flood. ➦ Privaloma suteikti pagalbą žaidėjams, administracijai. ➦ Privaloma laikytis bendrųjų serverio bei forumo taisyklių. ➦ Draudžiama keiktis ir įžeidinėti tiek forume, tiek "Discord". ➦ Draudžiama tildyti su išgalvota priežastimi. ➦ Draudžiama imti kyšius. ➦ Privaloma turėti užtildymų ir perspėjimų įrodymus 48 val. ➦ Draudžiama pažeidinėti projekto taisykles per kitas paskyras. ➦ Draudžiama tildyti už netinkamus slapyvardžius. ➦ Draudžiama naudoti /ignore komandą. Prieš stojant į CM, privalote pasitikrinti /ignore sąrašą. ➦ Perspėjimas galioja 8 min. Užtildymų laikai ir informacija: ➦ Jeigu žaidėjas "flood'ina", t.y. piktybiškai rašo pakartotinas žinutes po 3 kartus niekam neįsiterpiant. Tildyti 10 min., nurodant priežastį "flood". Atskirų žinučių rašymas tokių kaip (pvz.: „a“ „b“ „c“ „d“ „e“ „f“) traktuojamas kaip "flood". Įspėti nereikia. ➦ Jeigu žaidėjas "spam'ina", t.y. piktybiškai rašo žinutes atskirai po vieną žodį ar daugiau po 5 tokių žinučių niekam neįsiterpiant - tildyti 10 min., nurodant priežastį "spam". Įspėti nereikia. ➦ Jeigu žaidėjas keikiasi reikia tildyti 10 min., nurodant priežastį „keiksmai“. Laisvą bei kalinį įspėti po 1 kartą. ➦ Jeigu žaidėjas įžeidinėja kitą žaidėją, reikia tildyti 20 min., nurodant priežastį "įžeidimai". Laisvą bei kalinį įspėti po 1 kartą. ➦ Jeigu žaidėjas vartoja įžeidimus ir keiksmus vienoje žinutėje, reikia tildyti 20 min., nurodant priežastį „keiksmai/įžeidimai“. Laisvų žaidėjų įspėti nereikia, o kalinius - 1 kartą. ➦ Jeigu žaidėjas siunčia klaidingas nuorodas (pvz.: gyazo.nl/mcprison) ir esate įsitikinę, kad tai "ip logger" nuoroda (t.y. ant kurio paspaudus, kitas žmogus gaus jūsų IP adresą), tuomet įspėkite žaidėją vieną kartą, kad nesiųstų tokių nuorodų. Jeigu įspėjimo nepaisys, tuomet tildykite 30 min., nurodant priežastį „apgavystės“. ➦ Komanda /skelbti turi būti naudojama pagal jos paskirtį, t.y. negalima susirašinėti su kitais žaidėjais naudojant ją arba skelbti nereikšmingą informaciją. Kalinius įspėkite vieną kartą, laisvų nereikia. Tildoma 30 min su priežastimi "Netinkamas /s naudojimas". ➦ Jeigu žaidėjas parašo (pvz.: „Kas pirmas duos 1k, tas gaus 5k“) ar panašaus tipo žinutę, žaidėją tildyti 30 min. Nurodant priežastį "Apgavystės". Įspėti žaidėjo nereikia. ➦ Jeigu žaidėjas rašo tą pačią arba panašią žinutę daug kartų, kurią sistema aptinka kaip reklamą, užtildyti 60 min., nurodant priežastį „anti-reklamos flood“. Prieš tildant žaidėją būtina įspėti 1 kartą. ➦ Jeigu žaidėjas įžeidinėja arba vartoja keiksmus apie projekto savininką, forumo moderatorius, prižiūrėtojus, direktorius, tuomet užtildyti 60 min. nurodant priežastį „administracijos negerbimas“. Įspėti žaidėjo nereikia. ➦ Jeigu žaidėjas įžeidinėja chat moderatorių, užtildyti žaidėją 60 min., nurodant priežastį „chat mod negerbimas“. ➦ Jeigu žaidėjas įžeidinėja projektą arba vartoja keiksmus kalbant apie jį, užtildyti 60 min. be įspėjimo, nurodant priežastį „projekto negerbimas“. ➦ Jeigu žaidėjas viešina kito žaidėjo asmeninę informacija (pvz.: "Facebook", "Instagram"), tuomet pirmiausiai paklauskite to žaidėjo, kurio informacija yra viešinama, ar jis neturi pretenzijų. Jeigu to žaidėjo serveryje nėra - įspėti 1 kartą. Pasikartojus situacijai tildyti 60 min., nurodant priežastį „asm. duomenų viešinimas“. Jeigu žaidėjas, kurio informacija yra viešinama yra prisijungęs ir jis nesutinka, kad jo asmeninė informacija būtų viešinama projekte - tildyti be įspėjimo. ➦ Jeigu žaidėjas yra nusipirkęs privilegiją ir kitas žaidėjas iš jo tyčiojasi (pvz.: „Durnius premium nusipirko" arba „Donoras _NoOne_“, užtildyti žaidėją 60 min., nurodant priežastį „žaidėjų negerbimas“. Įspėti žaidėjo nereikia. ➦ Jeigu žaidėjas masiškai rašo bereikšmes žinutes į /helpop (/ac), tuomet žaidėją įspėkite 1 kartą. Pasikartojus situacijai tildyti 60 min., nurodant priežastį „administracijos trukdymas“. ➦ Jeigu žaidėjas įžeidinėja administracijos narį ar chat moderatorių per /msg, užtildykite 60 min., nurodant priežastį „chat mod negerbimas“ arba „administracijos negerbimas“. Įspėti žaidėjo nereikia. ➦ Jeigu praktikantas/sargybinis/alfa-sargybinis/vyr. sargybinis pardavinės paskyrą, užtildykite 60 min., nurodant priežastį „acc pardavinėjimas" ir būtinai praneškite tai forume. Įspėti žaidėjo nereikia. ➦ Jeigu žaidėjas pradės masiškai tildyti kitus žaidėjus, užtildykite 60 min., nurodant priežastį „free mute" ir būtinai praneškite tai forume. Įspėti žaidėjo nereikia. ➦ Jeigu žaidėjas reklamuoja kito serverio pavadinimą, ip'ą ar bet kokį kitą socialinę erdvę, įskaitant ir stream platformas (Nuotraukų platformos nepriskaitomos), užtildykite 60min., nurodant priežastį ,,reklama". Įspėti žaidėjo nereikia! Chat-Moderatorių paslaugos: ➦ Įspėjimo nuėmimas - 2 eur. Dėl pirkimo kreiptis pagalbos sistemoje (pagalba.mcprison.lt) arba Discord - _NoOne_#7541
 5. 1 point
  SARGYBINIŲ INFORMACIJA Šioje temoje yra pateikiama sargybinių informacija, taisyklės, bausmės. Sargybinių direktorius @NeonPlusX. Discord - NeonPlusX#2342 Bendroji sargybinių informacija: ➦ Pamačius žaidėją, turintį kontrabandą, jį surakinti (prireikus - panaudoti tazerį) ir panaudoti komandą /ita 1. Privalote pasiūlyti baudą. Jeigu žaidėjas baudos atsisako - vesti į izoliatorių. ➦ Prašant kontrabandos, turite duoti 3 sekundes žaidėjui, kad išmestų kontrabandą sargybiniui. Pvz: Kardą 3 2 1 . ➦ Jeigu žaidėjas, panaudojus komandą /ita 1, vis dar laiko kontrabandą, nebauskite. Bauskite tik tuo atveju, jeigu jis kontrabandą parodys antrą kartą (po 90 sek), vėl priėjęs prie jūsų. ➦ Jei žaidėjas rodo kontrabandą ir bėga nuo sargybinio jį galite gaudyti 90 sek. Įskaitant plotus, kameras, sektorius į kurias negalite įeiti, šalia taip pat laukite 90 sek, ko išeis iš ten. Jei žaidėjas neišeina per 90 sek. Išsiteleportuokite ir tęskite darbą. ➦ Jeigu žaidėjo nuvesti į izoliatorių neįmanoma (pvz.: išoka į duobę, užsidaro krosnyse, kamerose), tuomet panaudokite komandą /ita 2 ir paleiskite. ➦ Jeigu žaidėjas jums trenkia ir bėga, bet nepraėjo 90 sek, tačiau praėjo /ct laikas ir žaidėjas įsijungė /pvp off, uždėkite /ita 2 ir veskite į jail. ➦ Jeigu žaidėjas jums trenkė, nubėgo i non pvp, ir bandant jį ištempti jis atsijungia, po keliatos kartų kartojimosi įspėkite dėl /ita 2. ➦ Jei žaidėjas rodo kardą 2 kartus, po antro karto jį įspėkite dėl /ita 2. ( pvz.: NeonPlusX dar kartą pamatau kardą /ita 2 ) ir veskite į jail. Tas pats galioja, trankymui. ➦ Įspėjimas dėl trolinimo ( /ita 2 ) galioja 8 minutes. ➦ Jei žaidėjas kontrabaną laiko ant galvos (/hat), jį surakinkite ir kontrabandą konfiskuokite. ➦ Jeigu žaidėjus jus medžioja su meškere ar mėto sniego gniūžtes, tą žaidėją nužudykite. ➦ Jei matote, kad žaidėjas žudo kitą žaidėją, tas kuris žudė jį nužudykite. Jei žudosi abu, nužudykite abu. ➦ Pamačius žaidėją, turintį ieškomumo, jį surakinti ir pasiūlyti baudą. Jeigu žaidėjas baudą susimoka, jis bus automatiškai paleidžiamas, jeigu ne - vesti į izoliatorių. ➦ Jeigu žaidėjas atsijungė, kai paprašėte kontrabandos, tuomet turite laukti ne ilgiau kaip 90 sek., kad uždėtumėte /ita 3. ➦ Sargybiniui draudžiama lankytis Juodojoje rinkoje bei VIP sektoriuje. ➦ Į kitus sektorius įeiti galite tik su leidimu, gaudant nusikaltelį arba ieškant ieškomų su /sekti. Praktikantai į B sektorių - tik su leidimu. Sargybiniai į A sektorių - tik su leidimu. Alfa-Sargybiniai į Elito sektorių su arkliu - tik su leidimu. Vyr Sargybiniai į Elito sektorių su arkliu - tik su leidimu. ➦ Jei sargybiniai gaudo žaidėjus su kontrabandą arba žaidėjas kuris trankėsi, bėga į plotus, ar sektorių, sargybiniai privalo bėgti paskui jį ( be leidimo ) ir juos sulaikyti per 90 sek. ➦ Kai žaidėjas yra duobėje ( kur neįmanoma jo ištempti ) su ieškomumu, ir atsisako mokėti baudą, dėkite /ita 2 kaip ir visada. Tačiau, jei matote, kad žaidėjas vistiek duobėje su ieškomu ir baudos nemoka, tokiu atvėju dėkite /ita 2 dar kartą, kas 10 minučių. O ne iškart tik pamačius, kad jis vėl duobėje. ➦Jei žaidėjas stovi afk su kontrabanda, konfiskuokite, pasiūlykite bauda, jei po 10 sek baudos ne susimoka, veskite į jail. ➦ Jei žaidėjas stovi afk ir turi ieškomumo, pasiūlykite baudą, jei po 10 sek baudos ne susimoka veskite i jail. ➦ Jei žaidėjas kontrabandą pasideda į enderchest ar pan ir neatiduoda sargybiniui, uždėkite /ita 1 . ➦ Panaudojus komandas /ita 2, /ita 3 arba /ita 4 baudos skirti neprivaloma. ➦ Jeigu žaidėjas muša sargybinį ar sargybos arklį, tuomet privalote tą žaidėją nužudyti. Jeigu žaidėjas nuo jūsų pabėga (pvz.: išoka į duobę, išsijungia /pvp ir t.t.), tuomet panaudokite komandą /ita 2. ➦ Jeigu žaidėjas rodo cukranendres arba cukrų (narkotikus), juos privalote atimti. Atimdami iš žaidėjo narkotikus, rašykite „narkotikai“ ir skaičiuokite nuo 3 iki 1. Tolimesni veiksmai yra tokie patys, lyg atimtumėte bet kokią kitą kontrabandą. ➦ Sargybiniui mirus draudžiama grįžti į tą patį PVP. ➦ Jeigu ant jūsų žaidėjas užmetė eliksyrą, kuris jums daro žalą, tuomet žaidėją nužudykite. Jeigu eliksyras žalos nedaro, tuomet žaidėjui panaudokite komandą /ita 2 ir be baudos nuveskite į izoliatorių. Nepamirškite, kad štabe yra pieno, kurį išgėrus, visi eliksyrų efektai dings. Taip pat galite pasinaudoti ir [HEAL] ženklu. ➦ Dirbti galima tik su sargybinio rinkiniais, esančiais štabe. Draudžiama rodytis žaidėjams ar sargauti be sargybinio šarvų. ➦ Kaupti daiktus - draudžiama, išskyrus maistą ir kardus. Super golden apple ir golden apple kaupimas - draudžiamas. ➦ Į slaptąją kasyklą eiti galima su direktoriaus leidimu. ➦ Daiktus, kuriuos gavote, nužudę žaidėją arba surinkę nuo žemės (išskyrus maistą ir kardus), privaloma išmesti į [Disposal]. ➦ Jei žaidėjas jus įžeidinėja, daryti nieko nereikia. ChatMod dirba savo darbą. ➦ Kontrabanda laikomi kardai, lankai, strėlės, mėtomi eliksyrai ir narkotikai. ➦ Draudžiama šmeižti, įžeidinėti, bandyti „nuversti“ sargybinį ar sargybinių direktorių. ➦ Sargybiniai gali naudoti OptiFine, zyins hud, clock modus. ➦ Kodas yra McPrison.LT Sargyba. ➦ Per dieną privaloma pradirbti 60 minučių. Jai pradirbti negalite - pranešti direktoriui. ➦ Sekmadieniais ir švenčių dienomis dirbti nėra privaloma. ➦ Dėl neaktyvumo praneškite sargybinių direktoriui - pagalba.mcprison.lt, pasirinkę skiltį „sargyba“, arba į Discord. ➦ Galite sargauti, jeigu serveryje yra ne mažiau kaip 10 žaidėjų ➦ PRIVALOMA LAIKYTIS PROJEKTO TAISYKLIŲ IR NUSTATYTOS TVARKOS! Sargybinių bausmės ir įspėjimų tvarka: Sargybiniui surinkus 3 įspėjimus - išmetimas. ➦ Sutrumpinti keiksmai - 0,5 įsp. ➦ Nepagarbus bendravimas su žaidėjais - 0,5 įsp. ➦ Flood, spam - 0.5 įsp. ➦ Keiksmai arba įžeidinėjimai - 1 įsp. ➦ Tazerio naudojimas be priežasties - 1 įsp. ➦ Keiksmai Discord serveryje - 1 įsp. ➦ Žaidėjų ignoravimas, kai jie prašo pagalbos - 1 įsp. ➦ Melaginga informacija - 1 įsp. ➦ PVP provokavimas - 1 įsp. ➦ Neteisingas /užtildyti ( vyr sargybiniams ) - 1 įsp. ➦ Neteisingas /attildyti ( vyr sargybiniams ) - 1 įsp. ➦ Neteisingas /ita komandos naudojimas - 1 įsp. arba išmetimas. ➦ Grįžimas į PVP - 1 įsp. ➦ AFK stovėjimas štabe, neturint sargybinių direktoriaus leidimo - išmetimas. ➦ Minučių kėlimąsis, ten kur nėra žaidėjų arba būnant AFK (su /darbas pradeti) - išmetimas. ➦ Antrankių naudojimas be priežasties - 1 įsp. arba išmetimas. ➦ Neteisingas /antikb naudojimas - išmetimas. ➦ Event trukdymas (pvz.: antrankiu naudojimas, tazinimas) - išmetimas. ➦ Žaidėjo nužudymas be priežasties -išmetimas. ➦ Neteisingas /banip - išmetimas. ➦ Palengvinančių programų naudojimas - išmetimas. ➦ Kitų projektų reklama - išmetimas. ➦ Paskyros pardavinėjimas - išmetimas. ➦ Kyšininkavimas - išmetimas. Sargybinis įtraukiamas į juodąjį sąrašą, dėl: Palengvinančių priemonių naudojimo, kitų projektų reklamos, paskyros pardavinėjimo, neteisingo /ita komandos naudojimo, netikrų anketų kūrimo, neišbuvimo praktikantu 5 dienas (pildant), nelegalaus minučių kėlimosi, paskyros dalinimo, kyšininkavimo, sargybos niekinimo, išėjimo iš frakcijos, išėjimo iš "Discord", anketos pildymo, esant juodajame sąraše, anketos pildymo, nepraėjus 7 dienoms nuo atmetimo, anketų kopijavimo, bandymo „nuversti“ sargybinį ar sargybinių direktorių, paslaugų pardavinėjimo už serverio pinigus, daiktus ir t.t. Sargybinių direktorius pasilieka teisę šį sąrašą keisti. Grubus serverio taisyklių pažeidimas - įtraukimas į juodąjį sąrašą. PASTABA! Sargybinių direktorius pasilieka teisę skirti įspėjimus pagal individualiai nustatytą tvarką. Sargybinis gali būti atleidžiamas nesurinkęs visų 3 įsp. Sargybinių komandos: ➦ /darbas - informacija apie uždirbtą algą, pradirbtą laiką ir t.t. ➦ /darbas pradeti - pradėti sargybinio darbą. ➦ /darbas baigti - baigti sargybinio darbą. ➦ /ita 1 - 5 įtarimo lygiai, jeigu žaidėjas nedavė kontrabandos sargybiniui. ➦ /ita 2 - 5 įtarimo lygiai, už sargybinių erzinimą, trenkimą ir bėgimą, baudos nesusimokėjimą, kai žaidėjas yra duobėje ar įsijungė /pvp, po įtrenkimo ir t.t. ➦ /ita 3 - 15 įtarimo lygių, jeigu žaidėjas atsijungė, kai sargybinis prašė kontrabandos. ➦ /ita 4 - 5 įtarimo lygiai, už kontrabandos rinkimą nuo žemės, kai ji yra išmetama sargybiniui. ➦ /bauda - baudos pasiūlymas, jei žaidėjas turi ieškomumo. ➦ /antikb - priverstinis žaidėjo tempimas, jei jis naudoja žaidimą palengvinančias programas ar yra užstrigęs. ➦ /darbuotojai arba /bendradarbiai - informacija apie sargybinius. ➦ /sekti (išskyrus praktikantams) - kompase, kuris yra duodamas su sargybinio rinkiniu, pamatysite, kur yra žaidėjas, turintis ieškomumo. ➦ /isleisti (išskyrus praktikantams ir sargybiniams) - išleisti žaidėją iš izoliatoriaus. ➦ /attildyti (išskyrus praktikantams, sargybiniams ir alfa sargybiniams) - attildyti žaidėją ➦ /uztildyti (išskyrus praktikantams, sargybiniams ir alfa sargybiniams) -užtildyti žaidėją. Sargybinių paslaugos: ➦ Praktikanto pirkimas - 8 eur. "sms" žinute, banku - 6 eur. Dėl pirkimo kreiptis pagalbos sistemoje (pagalba.mcprison.lt) arba Discord - NeonPlusX#2342 ➦ Įspėjimo nuėmimas - 2 eur. Dėl pirkimo kreiptis pagalbos sistemoje (pagalba.mcprison.lt) arba Discord - NeonPlusX#2342 ➦ Minučių pirkimas - /min. Administracija pasilieka teisę keisti sargybinių informaciją. Žaisdami šiame projekte sutinkate su projekto sąlygomis. Daugiau informacijos - pagalbos sistemoje forume arba "Discord". Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-09-12.
 6. 0 taškų(-ai)
  Koks Jūsų vardas žaidime?: MilerisKNG Koks sargybinio vardas žaidime?: Sapniuks Kuom sargybinis nusikalto?: Taisykle: Jeigu ant jūsų žaidėjas užmetė eliksyrą, kuris jums daro žalą, tuomet žaidėją nužudykite. Jeigu eliksyras žalos nedaro, tuomet žaidėjui panaudokite komandą /ita 2 ir be baudos nuveskite į izoliatorių. Nepamirškite, kad štabe yra pieno, kurį išgėrus, visi eliksyrų efektai dings. Taip pat galite pasinaudoti ir [HEAL] ženklu. - Dave bauda. Pridėkite įrodymus (privaloma) :
 7. 0 taškų(-ai)
  O, čia šitas kur dc repus deda man. Už
×
×
 • Create New...