Jump to content

McPrison 1.20 versijos serveris


- Vienintelis kalėjimo tipo serveris visoje Lietuvoje! -

- Būtinai prisijunk prie mūsų discord bendruomenės spausdamas ant paveikslėlio! -

Serveris įjungtas išjungtas, serveryje prisijungę 0/0 žaidėjų.

Serverio IP adresas: play.mcprison.lt

Spausk ČIA norėdamas įsigyti PASLAUGŲ ar PRIVILEGIJŲ!

Sargyba | Informacija apie sargybą

Recommended Posts

MCPRISON.LT SARGYBOS INFORMACIJA

Šioje skiltyje rasite visą reikalingiausią informaciją, norint susipažinti su šio serverio kalėjimo sargybos darbo informacija, t.y. darbo pobūdis, taisyklės, bausmės ir panašiai.

 

Sargybos bendrinės taisyklės

 1. Administracija turi neliečiamybę sargybiniams. Juos rakint ar kitaip sutrukdytį jų veiklą draudžiama.
 2. Sargyba turi pagarbiai elgtis su žaidėjais t.y jokių įžeidinėjimų/keiksmažodžių ar negerbimų.
 3. Sargybinis gali naudoti /ignore komandą žmogui, kuris jį stipriai įžeidinėja /msg, spamina ar kitaip trugdo dirbti darbą. (Privaloma pasidaryti įrodymus, kodėl žaidėjui sargybinis panaudojo /ignore komandą). Panaudojus komandą /ignore, komandą asmeniui sargybinis privalo nuimti po 24 valandų.
 4. Visi įrodymai galioja 24 valandas.
 5. Esant sargybiniu, draudžiama pastoviai trankyti/troll'inti ar kitaip neigiamai veikti savo kolegas per alt paskyras.
 6. Sargybinis negali turėti dviejų darbų vienu metu, CM ir Sargybinio (ant tos pačios paskyros).
 7. Daiktus, kuriuos gavote, nužudę žaidėją arba surinkę nuo žemės (išskyrus maistą, kardus ir totemus), privaloma išmesti į šiukšlinę /dispose. 
 8. Sargybinių darbo laikas yra nuo 8:00 iki 00:00.
  1. Dirbti galima po darbo valandų (00:00), jei serveryje yra bent 10 žaidėjų (neįskaičiuojant administracijos narių ir sargybos).
  2. Sargybiniai turi teisę lakstyti po kalėjimą po darbo laiko, tačiau prieš tai turite parašyti komandą /darbas baigti ir būti be darbinės ekipuotės.
 9. Kaupti daiktus (enderchest) - draudžiama, išskyrus maistą, kardus, totemus. (Paprastų Golden apple max. 32; OP Golden apple max. 16; Totemų max 8.
 10. Dirbti galima tik su sargybinio rinkiniais, esančiais štabe. Darbo metu draudžiama rodytis žaidėjams ar sargauti be sargybinio šarvų.
 11. Per savaitę sargybinis privalo pradirbti 300 minučių (priešingu atveju praneškite direktoriui dėl neaktyvumo).
 12. Sargybos saugykloje leidžiama laikyti tik tuos daiktus, kurie gali praversti pareigose, pvz.: kardai, op apple’ai, golden apple’ai, atsarginis tazeris, antrankiai, sargybos pot’ai, totem’ai, papildomi sargybinio šarvai, sargybos lankai, maistas.
 13. Įsijungti PvP visame kalėjime gali tik Alfa-Sargybiniai, ekstra atvejais (kai vyksta PvP) ir tik naudojant komandą /darbas (/tazeris komandų liesti griežtai negalima). 

 

Sargybos nuostatai

1. Įtarimai

           1. 1. Pirmasis įtarimas yra dedamas, kai žaidėjas neduoda kontrobandos sargybiniui.

                         1. 1. 1. Kontrobanda yra laikoma: kardai, arbaletai, lankai, strėlės, trišakiai, mėtomi eleksyrai, vitaminai, žolė (cannabis).

                         1. 1. 2. Jeigu žaidėjas po pirmojo įtarimo uždėjimo ir baudos susimokėjimo toliau laiko kontrobandą (nenueidamas nuo sargybinio), draudžiama dėti vėl pirmąjį įtarimą.

                         1. 1. 3. Jeigu žaidėjas naudoja kardą C bloko bambukų fermoje, B bloko vištų fermoje ar Elito kiaulių fermoje, draudžiama prašyti kontrobandos (t.y kardo).

                         1. 1. 4. Kontrobandos prašymui yra naudojama komanda /c ir jos prašoma 3 sekundes.

           1. 2. Antrasis įtarimas yra dedamas, kai žaidėjas erzina ar kitaip bando trukdyti sargybiniui atlikti našiai darbą.

                         1. 2. 1. Ieškomam žaidėjui vengiant, erzinant, užsibarikaduojant kameroje ir t.t nuo sargybinio, darbuotojas gali taikyti antrąjį itarimą.

                                       1. 2. 1. 1. Vietose, kur sargybinis niekaip negali nuvesti nusikaltėlio į įzoliatorių, privaloma atrakinti žaidėją.

                                       1. 2. 1. 2. Žaidėjui nepasimokius pirmam kartui, sargybinis turi teisę antram kartui dvigubinti antrąjį įtarima. Nepasimokius trečiajį kartą, trigubinti antrąjį įtarimą.

           1. 3. Trečiasis įtarimas yra dedamas, kai žaidėjas bando išvengti atsakomybės atsijungdamas.

                         1. 3. 1. Žaidėjui atsijungus surakintam, trečiąjį įtarimą draudžiama dėti, kai žaidėjo ieškomumo skaičius didesnis negu 50.

                         1. 3. 2. Žaidėjui atsijungus nesurakintam, laukti galima ne ilgiau negu 2 minutes.

                                       1. 3. 2. 1. Žaidėjui atsijungus surakintam (neturintis ieškomumo), galima laukti ilgiau negu 2 minutes.

            1. 4. Ketvirtasis įtarimas dedamas, kai išmesta kontrabanda sargybiniui yra paimama kito žaidėjo.

            1. 5. Penktasis įtarimas dedamas, kai sargybiniui nėra atiduodama nelegali žolė.

                         1. 5. 1. Žaidėją galima įtarti (nesvarbu ar laiko rankose) turint nelegalios žolės, kai yra šalia kanalizacijos įėjimo (dušai, black market), visa kanalizacijos zona.

                         1. 5. 2. Žaidėjui parodžius rankose žolę, sargybinis gali padaryti patikrą (/tikrintizole) nebutinai vietose, kurios išvardintos 1.5.1 taisyklėje.

                         1. 5. 3. Žaidėjui atiduodant po vieną nelegalią žolę ir taip "trolinant", sargybinis gali uždėti 4x /ita 2. Žaidėjui galima kartoti /tikrintizole komandą, kol nebebus randama nelegali žolė.

                                       1. 5. 3. 1. Žaidėjui toliau erzinant sargybinį po 4x /ita 2 mėtant po vieną nelegalią žolę (mažiausiai minutę), sargybinis gali uždėti i/ta 5 ir vesti į įzoliatorių ar siūlyti baudą.

 

◄──────►

 

2. Baudos

           2. 1. Baudos siūlyti neprivaloma, jeigu žaidėjas turi bent 40 ieškomumo.

           2. 2. Draudžiama per "Komendanto valandą" dalinti baudas žaidėjams t.y visi keliauja į izoliatorių.

           2. 3. Privaloma pasiūlyti baudą 2 kartus.

                         2. 3. 1. Matant, jog žaidėjas neturi pinigų rankose, baudos siūlyti neprivaloma.

           2. 4. Žaidėjui nužudžius sargybinį, sargybinis neprivalo siūlyti baudos.

           2. 5. Žaidėjui įžeidinėjant/negerbiant sargybinį viešai ar rašant privačias žinutes, neprivaloma siūlyti baudą.

           2. 6. Sargybinis neprivalo siūlyti baudos, jeigu buvo uždėtas antras/trečias/ketvirtas/penktas įtarimas.

 

◄──────►

 

3. PvP

           3. 1. Žaidėjui užmetus sargybiniui meškerę pvp zonoje, sargybinis gali nužudyti žaidėją.

           3. 2. Žaidėjui mušant kitą žaidėją, sargybinis privalo tą žaidėją nužudyti.

                         3. 2. 1. Žaidėjai muša vienas kitą, sargybinis privalo nužudyti abu.

                         3. 2. 2. Žaidėjui mušant kalinį botą, sargybinis privalo žaidėją nužudyti

           3. 3. Žaidėjui mušant sargybinį, sargybinis privalo nužudyti žaidėją.

                         3. 3. 1. Žaidėjui pabėgus į pvp off zoną, išsijungia pvp (/pvp) ir t.t sargybinis turi teisę uždėti antrąjį įtarimą.

                         3. 3. 2. Žaidėjui mušant antrą kartą, sargybinis turi teisę uždėti antrąjį įtarimą.

           3. 4. Žaidėjui provokuojant pvp (mažiausiai 2 kartus), kai sargybinis yra žudomas tik išėjus iš štabo ar esant štabe. Sargybinis turi teisę uždėti antrąjį įtarimą.

           3. 5. Sargybiniui mirus, draudžiama grįžti į tą patį PvP mažiausiai 2 minutes.

           3. 6. Sargybinis gali inventoriuje turėti tik vieną ekipuotę (set'ą).

           3. 7. Kovos metu, sargybiniui draudžiama pasikeisti ekipuotę (set'ą).

           3. 8. Sargybinis turi teisę naudoti lanką, kurį gali nusipirkti sargybos parduotuvėje.

           3. 9. Praktikantai, Sargybiniai bei Alfa-Sargybiniai negali naudoti svetimų eliksyrų, galima naudoti tik tuos eliksyrus, kurie ateina kartu su /kit.

 

◄──────►

 

4. Zonos

           4. 1. Sargybos darbuotojai (visų rank'ų) negali lankytis VIP, ULTRA, ULTRA+ blokuose.

           4. 2. Sargybos darbuotojai gali lankytis C, B, A, Elito blokuose bei Juodojoje rinkoje (etc. "Black Market").

                         4. 2. 1. Praktikanto rank'o esantis sargybinis gali lankytis C, B blokuose ir Juodojoje Rinkoje.

                                       [Laikinai negalioja] 4. 2. 1. 1. Su direktoriaus arba Alfa-Sargybinio leidimu, sargybinis gali lankytis B bloke.

                         4. 2. 2. Sargybos rank'o esantis sargybinis gali lankytis C, B blokuose ir Juodojoje Rinkoje.

                                       4. 2. 1. 1. Su direktoriaus arba Alfa-Sargybinio leidimu, sargybinis gali lankytis A bloke.

                         4. 2. 3. Alfa-Sargybinio rank'o esantis sargybinis gali lankytis C, B, A blokuose, Juodojoje Rinkoje ir Alkatraz kalėjimo namukų zonoje.

                                       4. 2. 3. 1. Su direktoriaus leidimu, sargybinis gali lankytis Elito bloke.

 

◄──────►

 

5. Kita

           5. 1. Nusikaltėlis minimaliai gaudomas 2 min.

                         5. 1. 1. Žaidėjas įbėgęs į zoną (plotas, ULTRA+ ir t.t), kurioje Sargybinis negali jo surakinti ar kitaip pasiekti, ir nubausti neprivaloma "žaistis" visas 2 minutes.

           5. 2. Esant mažiausiai 10 ieškomų asmenų kalėjimo pasaulyje, direktorius gali paskelbti "Komendanto valanda", per kurią yra draudžiamas baudų siūlymas (nesvarbu ar žaidėjas turi 1 ieškomumo) ir visi sodinami į įzoliatorių.

           5. 3. Draudžiama rakinti žmogų viduryje PvP. Surakinti galima tik tais atvejais, kai einate prieš nelygias jėgas (2v1 ir daugiau), kai žaidėjas bėga į vietą kur sargybinis pasiekti negali ir kai žmogus įbėga į PvP off zoną.

           5. 4. Kalėjimo kiemelyje (krepšinis, futbolas ir t.t) draudžiama naudoti bananą, kardą ne darbo tikslams.

                         5. 4. 1. Draudžiama bausti žaidėjus, kurie daužosi "king of the ladder" zonoje (event ir ne'event metu).

                         5. 4. 2. Draudžiama rakinti žaidėjus kalėjimo kiemelyje (žaidėjas nori dalyvauti aktyviame minigame), kurie turi ieškomumo.

           5. 5. Jei sargybinis veda žaidėją į izoliatorių ir gauna žalos iš pašalinio žaidėjo, privalo vedamą žaidėją nuvesti į PVP-OFF zoną ir eiti gaudyti žaidėją kuris jus sužalojo.

                         5. 5. 1. Jei gavus žalos, matote, kad ir toliau galėsite vesti žaidėją į izoliatorių, galite negaudyti žaidėjo kuris jus sužalojo.

           5. 6. Jeigu ant jūsų žaidėjas užmetė eliksyrą, kuris jums daro žalą, tuomet žaidėją nužudykite. Jeigu eliksyras žalos nedaro, tuomet žaidėjui panaudokite komandą /ita 2 ir be baudos nuveskite į izoliatorių. Sargybos štabe yra pieno, kurį išgėrus, visi eliksyrų efektai dings.

           5. 7. Direktorius pasilieką teisę bausti nusižengusius žaidėjus asmenine tvarka.

 

Sargybinių bausmės ir įspėjimų tvarka

 • Sutrumpinti keiksmai - 0,5 įsp.
 • Ėjimas be leidimo į B/A/Elitas blokus - 0,5 įsp.
 • Nepagarbus bendravimas su žaidėjais - 0,5 įsp.
 • Flood, spam - 0.5 įsp.
 • Keiksmai arba įžeidinėjimai - 1 įsp.
 • Svetimų potionų naudojimas - 1 įsp.
 • Tazerio naudojimas be priežasties - 1 įsp.
 • Masiški Keiksmai/Įžeidimai Discord serveryje - 1 įsp.
 • Žaidėjų ignoravimas, kai jie prašo pagalbos - 1 įsp.
 • /ignore komandos naudojimas be priežasties - 1 įsp.
 • Melaginga informacija - 1 įsp.
 • PVP provokavimas - 1 įsp.
 • Trugdymas kolegoms per alt paskyras - 1 įsp.
 • Neteisingas /ita komandos naudojimas - 1 įsp. arba išmetimas.
 • Grįžimas į PVP - 1 įsp.
 • Darbas po darbo valandų - 1 įsp. arba išmetimas.
 • Antrankių naudojimas be priežasties - 1 įsp. arba išmetimas.
 • Neteisingas /antikb naudojimas - 1 įsp. arba išmetimas.
 • Event trukdymas (pvz.: antrankių naudojimas, tazinimas) - išmetimas.
 • Žaidėjo nužudymas be priežasties - išmetimas.
 • Palengvinančių programų naudojimas ( cheatinimas ) - išmetimas.
 • Kitų projektų reklama - išmetimas.
 • Paskyros pardavinėjimas/dalinimas - išmetimas.
 • Kyšininkavimas - išmetimas.
 • AFK stovėjimas štabe, neturint sargybinių direktoriaus leidimo - išmetimas.
 • Minučių kėlimąsis, ten kur nėra žaidėjų arba būnant AFK (su /darbas pradeti) - išmetimas.

 

Pastaba: Sargybinių direktorius pasilieka teisę skirti įspėjimus/priežastis individualiai.

 

Sargybos laipsnių informacija

 • Praktikantas:
  • Pirmasis laipsnis, nuo kurio prasideda karjera sargyboje.
  • Uždarbis - 17 frankų/min.
  • Tazerio efektai - slowness.
  • Gaunama ekipuotė - iron kardas, chain šarvai, maistas, tazeris, antrankiai, 1x OP golden apple, 1x totemas, 1x regeneration II potion, 1x strenght II potion, 2x speed II potion ir 3x speed potion.
  • Papildomi gebėjimai - neturi.
 • Sargybinis:
  • Antrasis laipsnis, pasiekiamas išdirbus 1000 min;
  • Uždarbis 22 frankų/min;
  • Tazerio efektai - slowness ir nausea;
  • Gaunama ekipuotė - iron kardas, chain šarvai, maistas, tazeris, antrankiai, 2x regeneration II potion, 2x strenght II potion, 3x speed II potion, 3x speed potion, 2x OP golden apple, 2x totemai, kompasas (skirtas ieškomų kalinių paieškai);
  • Papildomi gebėjimai - turi /sekti komandą ieškomiems kaliniams rasti su kompasu;
 • Alfa-Sargybinis:
  • Trečiasis laipsnis, pasiekiamas išdirbus 5000 min;
  • Uždarbis 27 frankai/min;
  • Tazerio efektai - slowness, nausea ir blindness;
  • Gaunama ekipuotė - diamond kardas, chain šarvai, skydas, maistas, tazeris, antrankiai, 2x OP golden apple, 10x golden apple, 6x totemai, 4x mėtomas instant health II potion, 3x regeneration II potion, 3x strenght II potion, 3x speed II potion, 3x speed potion, kompasas (skirtas ieškomų kalinių paieškai);
  • Papildomi gebėjimai - turi /sekti komandą ieškomiems kaliniams rasti su kompasu bei /isleisti komandą, su kuria gali paleisti iš izoliatoriaus, galimai, klaidingai įkalintą žaidėją;
  • Gali duoti leidimą (iki 30min) į aukštesnį bloką Praktikantams ir Sargybiniams; 

 

Sargybinių komandos

 • /darbas - atidaroma GUI ir parodoma informacija apie uždirbtą algą, pradirbtą laiką ir t.t. Darbo pradėjimas ir baigimas. 
 • /darbas pradeti | /darbas baigti - atskiros komandos darbo pradėjimui ir užbaigimui.
 • /ita 1 - 5 įtarimo lygiai, jeigu žaidėjas nedavė kontrabandos sargybiniui.
 • /ita 2 - 5 įtarimo lygiai, už sargybinių erzinimą, trenkimą ir bėgimą, baudos nesusimokėjimą, kai žaidėjas yra duobėje ar įsijungė /pvp, po įtrenkimo ir t.t.
 • /ita 3 - 15 įtarimo lygių, jeigu žaidėjas atsijungė, kai sargybinis prašė kontrabandos.
 • /ita 4 - 5 įtarimo lygiai, už kontrabandos rinkimą nuo žemės, kai ji yra išmetama sargybiniui.
 • /ita 5 - 50 įtarimo lygių, už nelegalios žolės nedavimą sargybiniui.
 • /bauda - baudos pasiūlymas, jei žaidėjas turi ieškomumo.
 • /ieskomi - parodo ieškomų žaidėjų sąrašą.
 • /antikb - priverstinis žaidėjo tempimas, jei jis naudoja žaidimą palengvinančias programas ar yra užstrigęs.
 • /darbuotojai - informacija apie sargybinius.
 • /sekti (nuo sargybinis rango) - kompase, kuris yra duodamas su sargybinio rinkiniu, pamatysite, kur yra žaidėjas, turintis ieškomumo.
 • /isleisti (nuo Alfa-Sargybinis rango) - išleisti žaidėją iš izoliatoriaus.
 • /c [karda/lanka/streles ir t.t.] - kontrabandos paėmimo komanda, kuri parašo ant žaidėjo ekrano, jog jam reikia atiduoti kontrabandą sargybiniui bei skaičiuoja nuo 3 iki 1.
 • /tikrintizole - komanda, kurią galima naudoti žaidėjams kalėjimo zonoje, kurie įtariami, kad nešasi žolę pardavimui į taborą.

 

Sargybinių paslaugos

 • Įspėjimo nuėmimas - 2 eur.
  • Dėl pirkimo kreiptis į Sargybos Direktorių (Discord: @jukyli).
 • Minučių pirkimas - /paslaugos.
 • Įspėjimų nusiėmimas:
  • Pirmojo - 500'000 frankų.
  • Antrojo - 750'000 frankų.
  • Trečiojo - 1'000'000 frankų. 
  • Dėl pirkimo kreiptis į Sargybos Direktorių (Discord: @jukyli).

 

Link to comment
Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Svečias
Ši tema yra užrakinta.


×
×
 • Create New...